Zoutman

Omschrijving: productietoren, opslag op 2 niveaus en infrastructuur

Locatie: Gent haven

Disciplines: Architectuur, civiel, stabiliteit

Sector: bulkgoederen

Einde werken: voorzien januari 2022