CBM

Omschrijving: nieuwe loods, opslagpleinen en waterzuivering

Locatie: Gent haven

Disciplines: Architectuur, civiel

Sector: bulkgoederen

Einde werken: voorzien december 2021