Activiteiten

Onze activiteiten zijn onder te verdelen in 4 hoofddomeinen:

 • Industrieel
 • Commercieel
 • Onshore
 • Offshore
   

Stanger architects & engineers kan alle onderdelen van het ontwerpproces aanbieden:

 • opmaken van een masterplan voor de site
 • opmaken van een 3D schetsontwerp en high level raming
 • het samenstellen van het stedenbouwkundig dossier voor het omgevingsloket
 • uitwerken aanbestedingsbundel (detailplannen, bestekken en meetstaten) en indien gewenst opdeling in verschillende loten
 • uitwerken van een meer gedetailleerde raming
 • detailstudies en optimalisaties
 • coördineren van de verschillende loten in een 3D-model (BIM) zowel in ontwerp- als in uitvoeringsfase
 • opvragen offertes bij aannemers en begeleiding van bouwheer bij keuze van de aannemer (opmaken vergelijkingstabel, bespreking met aannemers, enz.)
 • controle op de werken tijdens de uitvoering
 • budgetbewaking doorheen het hele bouwproces
 • bijstand bij de oplevering

 

Industrial

Dit zijn projecten met een industriële opvatting waar techniciteit en complexiteit primeren op het architecturale aspect. Voorbeelden zijn opslagloodsen, productieruimtes, sanitaire blokken…

Commercial

Dit zijn projecten met een  industriële opvatting waar de architecturale uitstraling op de voorgrond treedt zoals winkelruimtes, kantoren, portiersloges…

Onshore

Dit zijn projecten in een complexe industriële omgeving met nadruk op het functionele en duurzame. Voorbeelden zijn tankparken, pijpenbruggen, kademuren, …

Offshore

Dit zijn projecten in een complexe industriële omgeving met als functie het faciliteren of mogelijk maken van uitbreidingen op het water. Voorbeelden zijn steigers, aanmeerfaciliteiten, beschermingsconstructies, …